Esaias Udde

Jag har sysslat med släktforskning sedan mitten på 70-talet med varierande omfattning och intensitet. Började först med min egen släkt, sedan hustrus och numera jobbar med olika geografiska områden som arbetsfält.

Jag har forskat mest gamla Stor-Ilmola och Stor-Pedersöre med omnejd och har några hundra gård/släkter i mitt arkiv. Kommer ladda upp dessa så småningom på denna hemsida då jag får lite tid från familjen och jobbet.

När du söker personer, använd citationstecken, ex. ”matts mattsson mattfolk”, för att då får du fram just de som heter exakt Matts Mattsson Mattfolk och inte alla Matts, alla Mattssons och alla Mattfolks. Patronymikon skall användas. Kolla först även fliken ”om namn/nimistä”.                                                                                                                                    Du kan även söka efter datum. Om du vet exakt datum, sätt det mellan citationstecken, ex. ”5.5.1755” och sökprogrammet söker upp alla de personer detta datum är knutet till.

Skicka gärna kommentarer gällande eventuella fel och brister eller tillägg och mejla e-post till mig på esaias@udde.nu.

.

Olen touhunnut enemmän ja vähemmän sukututkimuksen kanssa 70-luvun puolivälistä alkaen, ensin omaa sukua, sitten vaimoni sukua ja nykyään eri maantieteellisiä alueita tutkien.

Olen enimmäkseen tutkinut vanhaa Suur-Ilmajokea sekä Suur-Pedersöreä ympäristöineen ja tällä hetkellä minulla on joitain satoja taloja/sukuja arkistossani. Tulen lataamaan ne tälle kotisivulleni pikku hiljaa ajan antaessa myöten perheeltä ja ansiotyöltä.

Kun etsit henkilöitä, käytä heittomerkkejä, esim ”matti matinpoika mattila”. Tällöin saat kaikki Matti Matinpoika Mattilat. Ilman heittomerkkejä saat kaikki Matit, kaikki Matinpojat ja kaikki Mattilat. Patronyymiä on myös käytettävä. Katso myös ensin nimien suomennokset ja taivutukset ”om namn/nimistä”.                                                                       Voit etsiä henkilöita myös päivämäärien mukaan. Kirjoita pelkkä päivämäärä heittomerkkien väliin, esim. ”5.5.1755” ja hakuohjelma etsii kaikki ne henkilöt joihin kyseinen päivämäärä liittyy.

Kommentoi mandollisista virheistä, puutteista sekä lisäyksistä ja lähetä sähköpostia osoitteeseeni esaias@udde.nu.